BATTLESTAR GALACTICA

Cyloni a jejich historie

Cyloni tak, jak vypadají dnes, jsou strojová civilizace, rasa vyrobená z kovu. Nebyli ale takoví vždy - před pradávnými časy to byla rasa inteligentních, dobyvačných plazů. Byla to technologicky založená civilizace. Cyloni vytvářeli kybernetické kopie sebe sama a na svá vlastní těla montovali kybernetické součásti, až z toho nakonec zešíleli. Jejich stroje vycítily příležitost, převzaly vládu nad již tehdy rozsáhlým impériem a pokračovaly v jeho rozšiřování dál a dál.

V tomto stádiu se Cyloni střetli s lidmi z Kobolu. Následovala válka, která vlastně nikdy neskončila. Na nějaký čas byla přerušena, když obyvatelé Kobolu opustili své domovy a Cyloni obrátili svou pozornost jinam, protože planeta jim byla k nepotřebě - tak jako mnoho jiných kultur, i Kobolané měli zkrátka zaniknout bez důvodu.

Potomci lidí z Kobolu se po mnoha stech miléniích znovu s Cylony střetli a následovala dlouhá, tisíciyahrenová válka. Během této doby si stále ještě plazí anatomií ovlivnění Cyloni začali uvědomovat, že lidé jsou mnohem účelněji zkonstruovaní a tak se přizpůsobili - začali kopírovat lidská těla. Jak říká Apollo Boxeymu v úvodním filmu:

"Nejsou jako my. Jsou to stroje, postavené živými tvory před velmi dlouhou dobou...rasou ještěrů zvanou Cyloni. Po nějakém čase zjistili Cyloni, že lidé jsou nejpraktičtější formou bytostí v tomto systému. A tak okopírovali naše těla, ale udělali je větší a silnější než jsme my. Mohou si i měnit součástky, takže mohou žít věčně.... Už to nejsou skuteční Cyloni. Ti vymřeli před tisíci yahreny, zanechali po sobě rasu superstrojů, ale my jim stále říkáme Cyloni."

Cyloni občas využívají jiných ras ke svým cílům, nicméně jen málokterá civilizace je pro ně tak výhodná, aby ji nechali existovat dlouho. Obvykle vyhladí své spojence jakmile splní svůj úkol - něco jako slib nebo loayalita pro ně nemá žádnou váhu, jejich jediným smyslem existence je vyhlazovat jiné.

Centurion Nejvyšší vůdce Lucifer - I-L Cylon
V Battlestar Galactica se vyskytuje několik druhů Cylonů:
Nejvyšší vůdce (Imperious Leader) - vládce všech Cylonů, jediný, který je fyzicky podobný původním biologickým Cylonům - plazům. Je to Cylon třídy I-L, speciálně upravený pro svůj úkol. Byl to právě první Nejvyšší vůdce, kdo dal podět k převzetí moci v Cylonské říši kyborgy. Když Nejvyšší vůdce začne projevovat známky opotřebení nebo poruchy, je nahrazen tím Cylonem I-L třídy, který je schopen funkci převzít. Všichni Cyloni samozřejmě aspirují na tuto funkci a snaží se ji získat.
Centurioni (Cylon Centurions) - cylonští válečníci ve tvaru lidské postavy, většinou ve stříbrné zbroji, vyšší důstojníci nosí zbroj zlatou. Jsou silnější než člověk, ale obvykle méně obratní - to z nich činí daleko lepší piloty Raiderů, než pěšáky. Nemají vlastní vůli, pouze univerzální programování a naprogramované dovednosti - díky tomu mohou být vyráběni a programováni ve velkém množství. To je součást běžné Cylonské strategie: zavalit protivníka masami kybernetických vojáků, u nichž nezáleží na ztrátách, protože jsou všichni totožní.
Cyloni série I-L (I-L-series Cylons) - mnohem inteligentnější než běžní Cyloni, s vlastní osobností. Co mají na mozku jim chybí na vzhledu, protože jsou skutečně neskutečně oškliví :)...vršek jejich hlavy vypadá trochu jako žárovka. Patří k nim například Lucifer, I-L Cylon přiřazený Baltarovi jako pobočník.
Tito Cyloni jsou druzí nejvyšší v organizaci cylonské říše. Nejvyššího vůdce chovají ve vážnosti, ale všichni tajně aspirují na jeho funkci - mají naprogramovány ambice, což je dokonale spolehlivá pojistka, že nekompetentní vůdce bude vždy velmi rychle nahrazen.
Cyloni civilisté (Civilian Cylons) - Cyloni, vykonávající pracovní funkce. V BG byli k vidění na základně Gamoray v epizodě The Living Legend.
Cylon Centurion Konečný návrh Cylona, autor Andrew Probert
[Zpět]